www.laegehusskaerbaek.dk

 

Lægehuset i Skærbæk

Uddannelseslæger


Klinikken deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse.

 

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

 

En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, og de har som minimum har haft 6 måneder på et hospital inden de kommer ud i en klinik.

 

 


Lægehuset   |   Storegade 51   |   6780 Skærbæk   |   Tlf 74 75 10 03   |   Fax 74 75 29 42
Administration